FIFA ĐỒNG Ý 1 THAY ĐỔI CHƯA TỪNG THẤY

carocon

Theo tờ MARCA , FIFA sẽ thông qua một thay đổi chưa từng thấy vì dịch Covid-19. Cụ thể, FIFA sẽ chấp thuận cho mỗi đội có 5 quyền thay người trong mỗi trận khi bóng đá trở lại thay vì 3 người như trước đây. Tờ MARCA khẳng định […]